تخفیفات ویژه نوروز کلیک کن

آموزش حسابداری برای مدیران

اساتید برتر
دسترسی نامحدود
یادگیری در همه جا
سرفصل های دوره
پرسش و پاسخ با استاد
آزمون
نظرات

فعالین اقتصادی همواره در حال تصمیم‌گیری‌هایی هستند که اتخاذ این تصمیمات نیازمند اطلاعات مالی است و طبیعتاً تصمیمات مذکور دارای پیامدهای مالی (خوشایند یا ناخوشایند) است. لذا، داشتن شناخت نسبت به محیط مالی سازمان و بطور خاص، صورت‌های مالی و توانایی تجزیه و تحلیل این صورت‌ها، جهت اتخاذ تصمیمات مفید، دارای اهمیت بسیاری می‌باشد.