تخفیفات ویژه نوروز کلیک کن

آموزش حسابداری موارد خاص

اساتید برتر
دسترسی نامحدود
یادگیری در همه جا
سرفصل های دوره
پرسش و پاسخ با استاد
آزمون
نظرات

در این آموزش تلاش شده است مباحث براساس موارد چالش برانگیز در حسابداری و مطابق با استانداردهای حسابداری که پیش روی استفاده کنندگان درون سازمان و بیرون سازمان است بیان شود.