تخفیفات ویژه نوروز کلیک کن

آموزش حسابداری میانه ۲

اساتید برتر
دسترسی نامحدود
یادگیری در همه جا
سرفصل های دوره
پرسش و پاسخ با استاد
آزمون
نظرات

در آموزش حسابداری میانه ۲ در رابطه با حسابداری شرکت های سهامی و موارد مربوط به ثبت و نگهداری حساب های شرکت های سهامی به صورت کلی و مبتنی بر نکات کلیدی آموزش داده شده می شود.