تخفیفات ویژه نوروز کلیک کن

آموزش حسابداری پیشرفته ۱

اساتید برتر
دسترسی نامحدود
یادگیری در همه جا
سرفصل های دوره
پرسش و پاسخ با استاد
آزمون
نظرات

در حسابداری پیشرفته ۱ به حسابداری واحدهای تجاری، حسابداری مربوط به شعب، روش های حسابداری آن، نحوه گزارشگری مالی مربوط به بخش های مختلف شعب، روش های حسابداری ادواری و دائمی، حسابداری کالای امانی، گزارشگری مربوط به شعبه های خارجی و نحوه حسابداری آن ها طبق استانداردهای پذیرفته شده و نحوه گزارشگری این معاملات، به طور کامل تشریح می شود.

 

مقدماتی