تخفیفات ویژه نوروز کلیک کن

آموزش اصول حسابرسی ۱

اساتید برتر
دسترسی نامحدود
یادگیری در همه جا
سرفصل های دوره
پرسش و پاسخ با استاد
آزمون
نظرات

به طور کلی حسابرسی فرایندی است بسامان به شکل جمع‌آوری و ارزیابی بی‌طرفانهٔ شواهد دربارهٔ ادعاهای مربوط به فعالیت‌ها و وقایع اقتصادی برای تعیین میزان انطباق این ادعاها با معیارهای از پیش تعیین‌شده (استاندارد ها)و گزارش نتایج به اشخاص ذی‌نفع(استفاده کنندگان داخلی و خارجی )، در این آموزش، روش های کسب شواهد حسابرسی، حسابرسی دارایی ها، گزارش های حسابرسی، سیستم کنترل داخلی و اقلام درآمد و هزینه توضیح داده می شود.