تخفیفات ویژه نوروز کلیک کن

آموزش مدیریت مالی ۲

اساتید برتر
دسترسی نامحدود
یادگیری در همه جا
سرفصل های دوره
پرسش و پاسخ با استاد
آزمون
نظرات

دانشجویان مدیریت مالی یا حسابداری  بایستی بر اصول پایه ای مالی تسلط داشته باشند تا بتوانند نقش خود را به خوبی ایفا کنند. مدیران مالی چه در سطح بخش خصوصی و شرکت ها و چه در سطح بخش عمومی و دولتی، مسئولیت بسزایی در پیشبرد اهداف اقتصادی این نهادها دارند. در آموزش مدیریت مالی ۲ ما مباحث پیشرفته تری از علم مالی می پردازیم.

آموزش نرم افزار راهکاران


آموزش حسابداری با نرم‌افزار سپیدار همکاران‌‌سیستم