تخفیفات ویژه نوروز کلیک کن

آموزش مدیریت مالی ۱

اساتید برتر
دسترسی نامحدود
یادگیری در همه جا
سرفصل های دوره
پرسش و پاسخ با استاد
آزمون
نظرات

دانشجویان مدیریت مالی یا حسابداری  بایستی بر اصول پایه ای مالی تسلط داشته باشند تا بتوانند نقش خود را به خوبی ایفا کنند. مدیران مالی چه در سطح بخش خصوصی و شرکت ها و چه در سطح بخش عمومی و دولتی، مسئولیت بسزایی در پیشبرد اهداف اقتصادی این نهادها دارند. در آموزش مدیریت مالی ۱ ما به نوعی  الفبای زبان مشترک تمامی افرادی که در زمینه مالی فعالیت دارند می رسیم.